Korsten & De Jong

Saskia Korsten en Marieke de Jong zijn beide zelfstandig kunstenaars, onderzoekers en werkzaam als docentenopleiders bij ArtEZ University of the Arts, waar zij ook lid zijn van de kenniskring van het lectoraat Theorie in de Kunsten. Zij hebben in 2015/2016 deelgenomen aan de seminarreeks ‘Let’s Talk about Artistic Research’ opgezet door dit lectoraat. Het was hier dat kunstenaarsduo Korsten & De Jong ontstond. Korsten & De Jong zijn nieuwsgierig naar de conceptuele en fysieke relatie tussen hun werk, de context en de toeschouwer. Op deze manier zien zij hun werk als geëngageerd. Beide geloven ze in de kracht van tegenwerking die letterlijk ervaren kan worden in het maken van werk maar ook overdrachtelijk in samenwerken binnen externe kaders. Deze weerstand, deze vertraging draagt bij aan werken die zich schurend verhouden tot de plek, de vorm, de omstandigheden en het concept. Hierdoor ontstaat letterlijk meer tijd en ruimte voor ontmoeting, verwondering en reflectie.

LEES MEER >>

Zij hebben op een conferentie aan de hand van de seminarreeks ‘Let’s Talk…’ een Paper Performance (een Performance waarin theorie een actief bestanddeel is) tot uitvoering gebracht. Naar aanleiding hiervan, hebben zij ook een Performance Paper (een Paper waarin een handeling een actief bestanddeel is) geschreven. Het ontwerpen van een performance zien zij nadrukkelijk als een vorm van theoretiseren en het schrijven van een publicatie zien zij nadrukkelijk als een vorm van maken. Het medium ‘Office Word’ wordt net zo goed ingezet als materiaal als het inzetten van fysieke handelingen bij het weergeven van quotes en marges. Met Paper Performances en Performance Papers nemen Korsten & De Jong sinds 2016 deel aan internationale conferenties en leveren zij een actieve bijdrage aan het discours rondom Artistic Research. Deze manier van werken levert ook een vorm van ‘Pedagogiek’ op waar ook het project Het Andere onderdeel van is. Binnen het onderwijs van ArtEZ hebben Marieke de Jong en Saskia Korsten ook samengewerkt als Korsten & De Jong. Kenmerkend is dat ze het proces met de studenten delen en zelf ook meewerken en hun ontdekkingen delen met de groep. Hierdoor ontstaan, al werkend met de groep, inhoudelijke gesprekken. Ze hebben in het curriculum maar ook bij de vooropleiding, verkorte vooropleiding en de post hbo-cursus Oog voor beeldend talent alsook bij een Studium Generale als Korsten & De Jong onderdelen verzorgd. Zij zijn gemotiveerd om bij te dragen aan actuele onderwijsvormen die aansluiten bij de noties van artistiek onderzoek. Wat de filosoof Rancière als ‘onwetende meester’ en ‘geëmancipeerde toeschouwer’ benoemt, herkennen zij in hun werkwijze voor de klas.

Terugblik door deelnemer Rosalie

Rosalie Lok
Associatieve Reflectie

Uit de mail die ze stuurde: “Misschien ook wel leuk voor jullie is de tekst die ik uiteindelijk heb samengesteld, het is een soort samenvatting van het gehele afgelopen semester geïnspireerd op Korsten & De Jong en het project ‘Het Andere’ is er dus een groot onderdeel van. Ik zal hem hieronder toevoegen…”

Alle blaadjes lijken op elkaar, maar geen enkele is gelijk. Een mentale uitkomst van perceptuele organisatie van zintuigelijke elementen. De wereld veranderen betekent hoe wij de wereld ervaren veranderen. Geen oog, geen regenboog. Ontdingen. Plaats het in zijn natuurlijke omgeving. Creëer situaties die noodzaak creëren. Waarnemen wat altijd al daar was. Eenheid verondersteld orde. Kunst is orde van de afwijking en daarmee de ander. Zij verzamelt geen bewijzen, maar verleent betekenis. Door de overal aanwezige ogen verstrengelen de ander en ik zich. Kunst en politie staan samen op de drempel van maatschappelijke orde.

LEES MEER >>

Het andere kan niet waargenomen worden zonder te verbinden. Niet weten langs de randen van het weten. Een angst impuls is er al voor de bewustwording van gevaar. Wij nemen gehelen en niet de optelsom der dingen waar. Als wij altijd vanuit nu redeneren was het vliegtuig er niet gekomen. Als waarden onder druk komen heeft dit effect op het handelen. Wat is keuze en wanneer word ik bepaald. Zonder grenzen kan je de ander niet herkennen. Bescheidenheid ten opzichte van de wereld. Rationaliteit geeft macht. Wij voeden mensen op tot autonome personen, hoe kunnen wij dan onze plek vinden. Vrijheid is betekenisloosheid. Als de ander gelijk is heb je niet te maken met representatie en inclusie. In de blik van de ander ben je zelfbewust. Over gerationaliseerd geraakt. Wij handelen vanuit onwetendheid, daarom kunnen wij de ander vergeven. Het is typisch westers om te denken in vooruitgang. Kennis als het bootje tussen individuele eilanden. Kunst is speelgoed voor volwassenen. Denken buiten het archetype. Als de ander trucage gebruikt word je gedwongen het ook te doen om weer op gelijke voet te staan. Ik ben een schoothondje van de maatschappij. Wij vinden het oké om brillen te dragen zodat ieder hetzelfde kan zien, wij vinden het niet oké om ogen aan te passen zodat de ander beter kan zien. Bomen groeien alleen omhoog vanwege concurrentie. Verleiden om nieuw gedrag te veroorzaken. Wie betaalt, bepaalt. Herhaling creëert participanten door de gewenning aan ontwrichting. Wat wil ik de wereld afleren? Hij schildert de fysieke- en ideeënwereld in één. De maatschappij is een collage. De dystopie uit de wereld gefilterd en tentoongesteld. Bevrijden met zinloosheid. Haal de waardes uit de bronnen. Creëer situaties die puur bestaan uit de randvoorwaarden. Kunst is mijn safe space. Wij hebben een moraal nodig gefundeerd op zinloosheid. Voor het systeem denken. De drempel voor wij actie ondernemen neemt toe. Bronamnesie. Ga er niet vanuit dat je goed waarneemt. Conformation bias. Een politie systeem gebaseerd op consent in plaats van waarheid. Tekst bevrijden van zijn heiligheid. Beïnvloeding van verwachting en perceptie. Wet is een gemiddelde van normen die een nieuwe norm word. De wereld ligt aan je voeten, maar alleen binnen bepaalde kaders. Kinderporno tekeningen zijn strafbaar, maar virtueel moorden dan? Ik heb niet gekozen voor deze wereld. Institutionalisering van waarden. Vrijwilligheid vergroot spel en betrokkenheid. Nieuws gebaseerd op uitzondering. Vermijd zelfbescherming om te kunnen groeien als mens. Er zijn honderden verhalen over Romeo en Julia en wij kennen er één. Schaamte onderdrukt. Politiek veroorzaakt segregatie. De publieke tribune is een getuigenis plek. De politiek heeft een gekleurde blik en hierop worden politici gekozen. Een gevaar is niet neutrale wetenschap. Een ander soort verhaal bij een andere doelgroep. Identificeren uitlokken. Hij is een succes omdat hij een beweging is tegen het cultiveren van speeches. Wij maken de wereld niet, de wereld is er met of zonder ons. Chaos is een constante. Het vermogen om problemen te negeren. Perceptie is actieve constructie en reconstructie. Wij hallucineren altijd. Russisch kent meer woorden voor blauw. Depressie door verstoring in de perceptie van controle. Als wij controle winnen, verliezen wij vrijheid. Angst is alleen maar fantasie en daarom zo effectief. De grenzen van vrijheid botsen met de grenzen van verantwoordelijkheid. Ontleen betekenis aan cultuur omdat cultuur het zelf overstijgt. Wij creëren de wereld vanuit angst. De relativiteit van raar. Ga gewoon maken. Met rationele middelen het rationele bestrijden. Structuur maakt textuur. Dat tekst een illusie is, in tekst verwerken. Altijd goed is de wil om goed te doen. Een begrip ontstaat door het gelijk stellen van het niet gelijke. Het blad is de oorzaak van de bladeren. De samenleving legt de verplichting op volgens vaste conventies te liegen. Er zijn geen regelingen nodig als de ander word aangespoord om jouw geluk te vinden. Eigendom en rechtvaardigheid zijn vermomd egoïsme. Reliëf gedraagt zich als schilderij. Hij zoekt stijlen in de natuur. Architectuur als monumentalisering van plaats. Niet alleen kijken naar, maar leven met de waterval. Plaats ontstaat door framing. Je moet jezelf verlaten hebben om te ontmoeten. Geen ruimte creëren, maar vinden. Tentoonstelling van niet menselijke kunstenaars. Probeer werk niet toe te eigenen. Artificieel het natuurlijke perspectief tonen. Hetzelfde object kan andere waardesystemen hebben. Wij plaatsen de mens midden in het universum en dier en natuur als kunstenaar breekt dit open. Kunst wordt gecreëerd met het tentoonstellen ervan. Dit soort manieren van werken gaat niet om het kunstgenie. De kopie kan het origineel absorberen. Het refereert niet langer, maar word zelf refererend. Manier is orde van de sensatie. Gewaarwording onderga je passievol en in conflict met jezelf. De kosmos heeft een zelfgrondend karakter. Tijd stroomt niet, maar splitst zich in verleden en heden. Logica is een afspraak. Een robot voor onafhankelijkheid kan afhankelijker maken. Wij begrijpen wie wij zijn door de informatie die wij produceren. Herinneringen zijn nep nieuws. Door technologie loop je als mens altijd achter de feiten aan. Hij is zo gewend aan foto’s dat hij nooit poseert, maar eigenlijk houd hij nooit op met poseren. De ontmoeting met de ander is een ontmoeting met jezelf. Een verschuiving van geheugen naar opslag. Een verschuiving van representatie naar simulatie. Een verschuiving van authenticiteit naar authenticatie. Logica gaat samen met waarschijnlijkheid, kunst met mogelijkheid. Verwachting door patroonherkenning. Als wij klimaat verandering geloven en veranderen, zullen wij het bestaan ervan nooit kunnen bewijzen. Professionaliteit vraagt om meervoudig kijken. Steeds grotere gehelen. Een begrensde ik is nodig om de ander te kunnen naderen. Samenhangend geheel van delen die open interacteren met specifieke eigen functionaliteiten. Wat wij zien wordt zichtbaar doordat wij ernaar kijken. Kunst stelt orde aan de orde. Dingen krijgen identiteit in de relaties. Het perspectief bepaalt wat je ziet. Waarnemen gaat niet alleen over wat je ziet, maar ook over wat je als waar aanneemt. Samen handelen leidt tot craquelé.

arrow