ArtEZ

Het project ‘Het Andere’ is ontstaan uit een voorstel voor- en uitgevoerd met behulp van innovatiegelden van kunsthogeschool ArtEZ aangevraagd door kunstenaarsduo Korsten & De Jong in samenwerking met ArtEZ lectoraat Theorie in de Kunsten en ArtEZ-locatie Art & Design Zwolle.
ArtEZ is een van de grote kunsthogescholen in Nederland. Voor ruim 3000 studenten verzorgt ArtEZ in Arnhem, Enschede en Zwolle een samenhangend aanbod van vooropleidingen, bachelor- en masteropleidingen in beeldende kunst, architectuur, mode, vormgeving, muziek, theater, creative writing, dans en kunsteducatie. Tegelijkertijd is ArtEZ een gespecialiseerde kennisinstelling, waarin lectoren theorie en praktijk verbinden. ArtEZ werkt samen met een groot aantal partners in binnen- en buitenland, zoals collega-onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en non-profitorganisaties.
www.artez.nl

ArtEZ Art & Design Zwolle
De Academie voor Art & Design in Zwolle heeft een groot aanbod opleidingen op het gebied van vormgeving plus de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving, de associate degree Interieurvormgever en de bachelor Interieurarchitectuur. Voor de academie in Zwolle is Human Matters het ideaal waarin enerzijds de humaniteit, de menselijke maat, de lichamelijkheid, de zintuigelijke waarneming zit en de menselijke socialiteit die we altijd met ons meebrengen. Anderzijds zit er de materie in: de materialiteit en de vorm van de kunst.
www.artez.nl/artez-academie-voor-art-design-zwolle

ArtEZ, Lectoraat Theorie in de Kunsten
Het lectoraat Theorie in de kunsten is een ArtEZ-breed lectoraat dat de rol en betekenis van theorie in de kunsten en in het kunstvakonderwijs onderzoekt. Het lectoraat ontwikkelt zich tot een multidisciplinaire WERKPLAATS THEORIE, waarin onderzoek gedaan wordt naar theorie in alle kunstdisciplines. Theorie is geen eigenstandige discipline maar is wel altijd werkzaam in de praktijk en vormt de kunstpraktijk van binnenuit. Theorie verbindt bovendien disciplines met elkaar zodat er een uitwisseling van ideeën kan plaatsvinden.
www.artez.nl/lectoraat-theorie-in-de-kunsten

Innovatiefonds ArtEZ
Elk jaar maakt ArtEZ budget vrij voor innovatie. Het thema van de Innovatiefondsen voor het jaar 2019 is ‘Diversiteit in Actie’. Voor de Innovatiefondsen 2018 was al besloten om binnen de gehele hogeschool diversiteit tot kernpunt te maken van inspanningen op het gebied van innovatie. De projecten die door de fondsen zijn ondersteund, hebben bijgedragen aan een beter begrip van de betekenis van diversiteit binnen de verschillende niveaus, locaties en instanties binnen de hogeschool. De Innovatiefondsen 2019 werden blijvend gericht op investeringen in en onderzoek naar diversiteit. Daarbij werd echter meer de nadruk gelegd op het in actie brengen van diversiteit. In 2019 werd diversiteit niet alleen beschouwd als een zelfstandig naamwoord of als een categorie die doordacht kan worden, maar ook als iets dat in actie kan worden gebracht. Diversiteit werd gepositioneerd als een werkwoord – als een actiepunt, een uitvoeringsstrategie.

Samenvatting van de aanvraag voor ‘Het Andere’
Binnen Art & Design Zwolle vinden (onderwijs)ontmoetingen plaats binnen verschillende domeinen, afdelingen en cursussen. Hierin wordt in meer of mindere mate samengewerkt of opereert men op elkaars terrein. Dit gebeurt in overeenstemming, bewust of onbewust, of soms binnen de sfeer van concurrentie. Het project Het Andere wil interventies plegen in het onderwijs van de studierichtingen om medewerkers en studenten te laten werken met mensen en ideeën die niet direct of helemaal niet passen in de huidige onderwijsomgeving. Door ‘cross border activities’ te laten plaatshebben willen we de bestaande samenwerkingen uitdagen, verleggen en weerleggen en nieuwe risicovolle ontmoetingen laten ontstaan. Het is de ongemakkelijkheid van de ontmoeting met datgene wat anders is. Dat kan een andere cultuur zijn, maar ook een andere gedachtewereld binnen de eigen vertrouwde cultuur. Kunstenaarsduo Korsten & De Jong gaat binnen dit project de samenwerking aan met het Lectoraat Theorie in de Kunsten, de Politieacademie, het Lectoraat Weerbaarheid van de Politieacademie en ArtEZ Art & Design Zwolle. Het project wordt afgesloten met een symposium om de diverse uitkomsten van de interventies te bespreken en te bediscussiëren.
arrow